Elektroinštalácie pre Vás
 • Špecializujeme sa na elektroinštalácie
  rodinných domov, priemyselných a
  administratívno - obchodných objektov
  VIAC INFO
 • Ponúkame montáž NN prípojok,
  bleskozvodov, zabezpečovacích,
  kamerových a inteligentných systémov
  VIAC INFO
 • Realizujeme výstavbu
  elektrických vedení VN a
  VVN od 22 kV do 400 kV
  VIAC INFO
PÁR VIET V STRUČNOSTI

Kto sme

Ako firma pôsobíme v energetickom priemysle už od roku 2017 a máme priame zameranie v elektroinštaláciách NN a VN. Vykonávame činnosti v oblasti elektromontáží, rekonštrukcií, odborných prehliadok a odborných skúšok elektrických zariadení.
SPOLUPRÁCA

6 výhod prečo spolupracovať s nami

m

položeného kábla

revíznych správ

projektov

roky na trhu