Elektroinštalácie pre Vás

O nás

2017

Spoločnosť Raute s.r.o., existuje na slovenskom trhu od roku 2017.

Ako firma pôsobíme v energetickom priemysle a máme priame zameranie v elektroinštaláciách NN a VN.

Vykonávame činnosti v oblasti elektromontáží, rekonštrukcií, odborných prehliadok a odborných skúšok elektrických zariadení. Zmyslom našej práce je dosiahnutie najvyššej kvality vykonanej práce a nájdenie optimálneho riešenia pre každý projekt, aktívny prístup k ochrane životného prostredia, k bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci.